نسخه ای که تیم شهرداری می خواهد برای داروسازی سبحان بپیچد » پایگاه خبری تولم نیوز

نسخه ای که تیم شهرداری می خواهد برای داروسازی سبحان بپیچد

کد خبر : 356 - 1 900
زمان ارسال :

________________________

تولم نیوز: روز جمعه شهرداری تولم شهر پس ازیک وقفه 15 روزه درزمین خود وازهفته نهم لیگ برتر جوانان به دیدار سبحان رشت می رود . سبحان که بامربیگری مرتضی شعبانزاده به لیگ برتر راه یافت به دلایل مختلف!!! این مربی جای خودرا به حسین کارجو مربی مادام العمر داروسازی سبحان داد. کارجو هیچگاه مربی ریسک پذیری نبوده. او بافوتبال روز دنیا فاصله بسیارداردوکاملاً یک مربی سنتی وواپسگراست . کارجوبه دلیل سبک وسیاق رفتاری حتی قادربه برقراری ارتباط بابازیکنانش نیست . کارجورادرامر مربیگری یکی ازباریکنان قدیمی اش همراهی می کند. درطرف مقابل علی زمانی قراردارد.هم به روز است هم بادانش وهم صاحب سبک .وهمین فاکتورها باعث شده تابازیکنانش دربازی باتمام وجود برای او بازی کنند. بیشک آنچه دربازی جمعه تعیین کننده است نبرد بین سنت ومدرنیته است . اکنون این بازیکنان میانه میدان شهرداری هستند که باید دانش علی زمانی را دربازی با تیم سنت گرای سبحان بکارببندندتا برنده علم وسنت ، علم باشد نه افکار سنتی مربیان ناکارآمد... باید منتظر بود ودیدکه علی زمانی برای داروسازان چه نسخه ای خواهد پیچید.../وبلاگ باشگاهنام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: ريست کد
اخبار تولم شهر
اخبار ایران
اخبار جهان
پیوندها
داستان کوتاه
آخرین نظرات